Professor Adam Walaszek

position: Professor
 

M.A. in History (1974), Ph.D. in history (1983), academic title of Professor (1995), position of Professor (2008).

Functions in the Jagiellonian University:


-    Director of the Institute of American Studies and Polish Diaspora (2008-2016).
-    Assistant Professor in the Institute of History, JU (1974-1976).
-    Assistant Professor in the Institute of Polish Diaspora Studies, JU (1976-1981).
-    Senior Assistant Professor in the Institute of Polish Diaspora Studies, JU (1981-1990).
-    Senior Assistant Professor (Docent) in the Institute of Polish Diaspora Studies, JU (1990-1995).
-    Head of the Department (now Chair) of the History of International Migration Movements of the Institute of Polish Diaspora Studies (now the Institute of American Studies and Polish Diaspora) (1991, 1997, since 1998).
-    Director of the Polish Diaspora Institute, JU (1993-1996).
-    Deputy Director of the Institute of American Studies and Polish Diaspora (2004-2008).
-    Acting Head of the Chair in Latin America of the Institute of American Studies and Polish Diaspora, JU (2005).
-    Head of the Chair in Latin America of the Institute of American Studies and Polish Diaspora, JU (since 2016).

Scholarly interests:


-    History of the Polish Diaspora in the U.S. (19th and 20th century).
-    History of Polish and European migrations in the modern and contemporary era.
-    Social history of the U.S.
-    Ethnic history and inter-ethnic relations in the U.S.
-    Children. Childhood of immigrants in the U.S. (19th-20th century).

Research projects:


-    Inter-ethnic relations in the U.S. in the 19th and 20th century.
-    History of the American Polish diaspora until 1939.
-    Childhood in ethnic groups in the U.S. until the 1930s.

 

Scholarships:

-    1979-1980: the Kosciuszko Foundation, U.S. (10 months).
-    1986: University of Wisconsin at Stevens Point, U.S. (10 months).
-    1986: Immigration History Research Center, Minneapolis-St. Paul, travel grant (1 month).
-    1986: Henry J. Kaiser Family Foundation Travel Grant from the Archives of Labor and Urban Affairs, Wayne State University in Detroit.
-    1988-1990: membership in the international research project "Conflict and Cooperation: The Experience of Immigrants from Central and Eastern Europe in an American City -- Cleveland, Ohio, 1880-1930", Volkswagen Stiftung.
-    1991-1992: American Council of Learned Societies scholarship, University of Illinois at Urbana Champaign, USA (10 months).
-    1995, 1996, 1999 - DAAD (Bochum).
-    1997 – JFK Institut, Freie Universität Berlin, (scholarship, 6 weeks).
-    1997-1998: Visiting Professor Skalny Foundation Grant, University of Rochester, Rochester, NY.
-    1997: Scientific Research Committee: grant for Polish-American cooperation in the field of inter-ethnic relations.
-    2000: Visiting Professor, Skalny Research Grant, Rochester, N.Y., USA.
-    2002: Visiting Professor, Central Connecticut State University, New Britain, CT, USA.
-    2005: The Lanckoronski Foundation, Rome (scholarship, 1 month).
-    2011: The Lanckoronski Foundation, Rome (scholarship, 1 month).
-    Erasmus and Ceepus lectures at the universities of: Santiago de Compostela, Catania, Roma III, Graz.

Memberships and functions:


-    1993–1998: member of the National Council of Polish American Historical Association, USA .
-    1991–2007: member of the Committee for Polish Diaspora Research of the Polish Academy of Sciences.
-    2007: member of the Committee for Research of People Migration and Polish Diaspora of the Presidium of the Polish Academy of Sciences.
-    1991-2004: member of the Editorial Committee of the quarterly “Przegląd Polonijny” (Polish Academy of Sciences).
-    2004-2008: editor-in-chief of the quarterly ”Przegląd Polonijny” (Polish Academy of Sciences).
-    Since 1998: Alumn Salzburg Seminar, Salzburg, Austria.
-    Since 1999: member of the editorial board of Dve Domoviny/Two Homelands (Ljubljana, Slovenia).
-    Since 1999: member of the editorial board of Polish and American Studies Series, Ohio State University, USA.
-    1999–2005: member of the editorial board of Central European Studies of the University of Rochester Press, University of Rochester, USA.
-    Since 2003: member of the editorial committee of  “Politeia. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych I Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
-    Member of the editorial board of “Ad Americam” (Kraków, UJ).
-    Since 2003: member of the scientific council of Centre de documentation sur migrations humaines, Dudelange, Luxembourg.
-    Since 2005: member of the editorial board of “Rocznik Polonii” (Bydgoszcz).
-    2004-2005: member of the Programme Committee of the 1st Congress of Polish Scientific Societies in Foreign Lands, Polish Academy of Learning, Kraków, September 8th-11th, 2005.
-    2004–2007: member of the organizing committee of the 1st Congress of Foreign Researchers of the Polish  History, Kraków.
-    2010–2015: member of the Committee for Research on People Migrations and the Polish Diaspora of the Polish Academy of Sciences.
-    2015-2018: member of the Committee for Research on Migrations of the 1st Department of Humanities and Social Sciences of the Polish Academy of Sciences.
-    Since 2007: vice-chairman of the Interfaculty Commission of the Polish Academy of Learning for Polish Diaspora Research.
-    2009-2012: member of the Scientific Council of Polish American Historical Association, USA.
-    2008-2012: member of the Consello Cientifico "Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións" (Santiago de Compostella, Spain).
-    Since 2012: member of the Editorial Advisory Board of Migration – Ethnicity – Nation. Cracow Studies in Culture, Society and Politics, Frankfurt – Berlin – Bern: Peter Lang.
-    Since 2013: member of the editorial board of “The Polish Review” (New York), PIASA.
-    Since 2015: member of the editorial board of “Polish American Studies” (USA).
-    Since 2012: chairman of the Programme Board of “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, Polish Academy of Learning, Warsaw.

Awards:


-    1984: Ministry of National Education award for the book Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski 1919-1924.
-    1988: Florian Znaniecki individual award for the book: Polscy robotnicy, praca i związki zawodowe
-    1994: Joseph Swastek Award for the best paper published in the half-yearly journal “Polish American Studies” in 1994.
-    2003: award for achievements in the Polish Diaspora and emigration research (for Diaspora Polska, Kraków 2001) of the World Polish Diaspora Research Council
-    2004: Mieczysław Haiman award of Polish American Historical Association for lifetime achievements for the research on the Polish ethnic group in the U.S.
-    2006: Joseph Swastek Award for the best paper published in the half-yearly journal “Polish American Studies” in 2006.
-    2007: Jagiellonian University Rector’s 1st grade individual award for the monograph Migracje Europejczyków 1650-1914.

Honours:

-    2000:  Gold Cross of Merit of the Republic of Poland.
-    2003: Award of the World Polish Diaspora Research Council for outstanding achievements in Polish Diaspora research.
-    2004: Mieczysław Haiman Medal of the Polish American Historical Association, USA, for outstanding achievements in American Polish Diaspora research.

 

Contact:

e-mail:  adam.walaszek@uj.edu.pl

 

Publications

» Books

2011, Życie na pograniczu i ‘życie pomiędzy'. Polacy w zagłębiu antracytowym w Luzerne County, Pensylwania z innymi grupami w tle (1753-1902), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, 157 pages

2007, Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, 329 pages

1994, Światy imigrantów. Tworzenie polonijnego Cleveland, Ohio, 1880-1930, Kraków: Nomos, 231 pages

1988, Polscy robotnicy, praca i związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1880 ‑ 1922, Wrocław‑Warszawa: Ossolineum, 250 pages

1983, Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej, 1919 ‑ 1924, Warszawa‑Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Polonijne, Nr 7, 182 pages

» Chapters

2013,  Central Eastern Europeans in the Euro Atlantic Migration System Before the First World War, [in:] Tales of Transit. Narrative Migrant Spaces in Atlantic Perspective 1850-1950, (eds.) M. Boyden, H. Krabbendam, L. Vandenbussche, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 27-42.

2012, ‘Płacz na początku podróży  może przynieść jedynie nieszczęście' – wychodźstwo Żydów z Europy Środkowo-wschodniej przed Wielką Wojną, [in:] Amerykomania, vol. 2, (eds.) Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 907-924.

2010, Do Ameryki za chlebem: Central Eastern Europeans Cross the Atlantic, [in:] Leaving Home. Migration Yesterday and Today, (eds.) Diethelm Knauf/Barry Moreno, Bremen: Edition Temmen, 2010, pp. 63-77.

2009, Migracyjne wybory i dyskusje wokół nich na ziemiach polskich 1870-1914,  [in:] Między konfrontacją a współpracą. Historia - polityka – migracje. Księga pamiątkowa na upamiętnienie 50-lecia pracy naukowej Profesora Jana E. Zamojskiego, (eds.) E. Kowalska,  Warszawa: Instytut Historii PAN, pp. 233-250.

2009, Diaspora, [in:] The Palgrave Dictionary of Transnational History. From the mid-19th Century to the Present Day,  (eds.) Akira Iriye and Pierre-Yves Saunier, associate editors Jane Carruthers, Donna Gabaccia, Rana Mitter, Mariano Plotkin, Patrick Verley, Houndmills-New York: Palgrave-Macmillan Publ., , pp. 273-278.

2009, Migrations from a Galician Village: Babica before World War I, [in:] European Mobility. Internal, International, and Transatlantic Moves in the 19th and early 20th Centuries, (eds.) Annemarie Steidl, Josef Ehmer, Stan Nadel, Hermann Zeitlhofer, Transkulturelle Perspektiven, Vol. 8, Göttingen: V&R unipress, pp. 79-87.

2009, Zum Brot – Osteuropaer auf dem Weg nach Amerika, [in:] Aufbruch in die Fremde. Migration gestern und heute, red.  Diethelm Knauf/Barry Moreno, Bremen: Edition Temmen, pp. 129-149.

2009, Migracyjne szlaki w Europie Środkowej w XVIII wieku w perspektywie mikro: Salzburg – Saksonia –Prusy Wschodnie – Królestwo Polskie – Ameryka, [in:] Zrozumieć współczesność. Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi w 75. rocznicę urodzin,  (eds.) G. Babiński, M. Kapiszewska, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa, pp. 141-151.

2009, Wychodźcy zarobkowi – straceni dla „sprawy" czy patrioci?, [in:] Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności, (eds.) A. Nowak, A. A. Zięba, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, pp. 325-351.

2009, Migracje i ziemie polskie w latach 1854-1914, [in:] Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 r.,  (eds.) A. Maksymowicz, Sulechów-Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej,  pp. 33-62.

2008, Imigracja, [in:] Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, vol. 1, (eds.) Tomasz Płudowski, Toruń: Adam Marszałek, pp. 97-127.

2008, Polonia amerykańska, [in:] Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, vol. 1, (eds.) Tomasz Płudowski, Toruń: Adam Marszałek, pp. 219-250.

2008, Diaspory, [in:]  Etniczność w przemianach społeczności narodowych, (eds.) Maria Szmeja, Kraków: Nomos, pp. 263-281.

2007, Emigration and Nation-Building during the Mass Migrations from Europe, [in:] Citizenship and Those who Leave: The Politics of migration and Expatriation, (eds.) Nancy L. Green and François Weil, Urbana, IL: University of Illinois Press, pp. 63-90, (współautorzy: Donna R. Gabaccia, Dirk Hoerder).

2006, Emigration et construction nationale en Europe (1815-1939), [in:] Citoyenneté et émigration: Les politiques du départ, (eds.) Nancy L. Green, François Weil, Paris: Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, pp. 67-94, (współautorzy: Donna R. Gabaccia, Dirk Hoerder).

2006, Diaspora polska – ciągłość i trwanie w erze transnacjonalizmu?, [in:] Rola dawnej i nowej  emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, pp. 59-86.

2006, Polonia amerykańska i amerykańscy historycy [in:] Diaspora polska w procesach globalizacji: stan i perspektywy badań, (eds.) Grzegorz Babiński, Henryk Chałupczak, Kraków: Grell, pp. 39-62.

2005, Naród, bohaterowie i wrogowie w podręcznikach szkolnych Polonii amerykańskiej do lat trzydziestych XX wieku, [in:]  Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo, vol. X, (eds.) J. E. Zamojski, Warszawa 2005, pp. 421-442.

2005, Od Crèvecoeura po transnacjonalizm: „amerykanizacja" w piśmiennictwie historycznym, [in:] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia,  (eds.) Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Kraków: Historia Iagiellonica, ss.  91-112.

2005, Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications. Convenor's Overview, [in:] 20th International Congress of Historical Sciences. Programme, 3-9 July 2005, Sydney, Australia: University of New South Wales, pp. 206-214.  

2003, Labor diasporas in Comparative Perspective. Polish and Italian Migrant Workers in Europe and America, 1870s-1920s, [in:] The Historical Practice of Diversity, (eds.) Dirk Hoerder, Christiana Harzig, Adrian Shubert, New York-Oxford: Berghahn Books, pp. 152-176.

2003, Teofil Antoni Starzyński  (1878 – 1952) – w pięćdziesięciolecie śmierci, [in:] Z dziejów Polski i emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskimu, (eds.) M. Szczerbiński, vol. Wolsza, Gorzów Wielkopolski, pp. 491-505.   

2003, Dzieci imigrantów i kontrola społeczna w Stanach Zjednoczonych w początkach wieku XX, [in:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, część II.  Stulecie XIX i XX, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, pp. 73-98.

 

» Articles

2017, Stanisław Ślisz – dziennikarz Polonii amerykańskiej (1859-1908), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 1, p. 373-380.

2017, Salzburg – Saxony – East Prussia – Kingdom of Poland – America: one family migration networks, “Mutations, Mémoires et perspectives du Bassin Minier”, (Luxembourg) 9 (2017),  no special: Migrations – histoire, mémoire, patrimoine. Les 20 ans du CDMH a Dudelange, ed. A. Reuter, p. 48-53.

2017, Nie tylko Ellis Island/Not Only Ellis Island, w: Augustus Francis Sherman. Atlas imigranta, Gdynia: Muzeum Emigracji, p. 32-42.

2017, Czy historiografia wędruje ponad granicami? Historycy o transatlantyckich migracjach i diasporze polskiej w USA, „Historyka”  47 (2017),  p. 215-235

2013, Kraj emigracji i kraj imigracji: wczesny paradoks Luksemburga (do 1914 r.), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", vol. 39, nr 4, pp. 5-18.

2013, Dwie europejskie peryferie: porównanie migracji portugalskich i polskich od XVI wieku do Wielkiej Wojny, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", vol. 39, nr 2, pp. 15-50.

2013, Kazimierz Żychliński (24 II 1859 – 28 VIII 1927)  działacz Polonii amerykańskiej. Notatki do biografii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", vol. 39, nr 1, pp. 243-256.

2012, Poljaci i Židovi iz Galicije i poljsjih krajeva, w: Veliki val. Isejavaje iz srednje Europe u Ameriku 1880-1914, ed. P.E. Dubrović, Rijeka: Muzej grada Rijeke, p. 335-351.

2011, Das "El dorado" und die Wirklichkeit. Die Emigration aus Polen in die USA von 1914, „Osteuropa" 61, no. 3, pp. 47-61.

2010, Antoni Małłek (1851-1917) – działacz Polonii amerykańskiej, muzyk i polityk, „Studia Polonijne",  vol. 31, pp. 371-377.

2010, Von 'Polen in Amerika' zu 'Amerikanern polnisher Herkunft'. Migration, Diaspora und ethnische Imaginationen 1870-1930, „Comparative. Zeitschrift für Globalgeschichte und Verleichende Gesselschaftsforschung", 20, heft ½, pp. 164-185.

2010, Od  obchodów rocznicy Powstania Listopadowego po „Bartek Bieda Show", Kultura polska i polonijna w USA,  1870-1930, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", vol. 36, no. 2, p. 71-89

2008, Christiane Harzig „Przegląd Polonijny", no. 3-4, pp. 111-113.

2007, Images of Neighbors and Poles in Early 20th Century Polish American School Books, „Polish American Studies", LXIV, No. 1, pp. 87-107.

2007, Napływ Europejczyków do północnej Ameryki (XVI-XVIII w.): migracja dobrowolna i niedobrowolna, „Politeja", no. 6, , pp. 443-457.

2006,  Słoweńscy wierni, duszpasterze i hierarchia kościelna: "sprawa" ks. Vitusa Hribara w Cleveland, Ohio, „Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 5-22.

2005, Tomasz Siemiradzki: An Intellectual in Ethnic Politics, „Polish American Studies," LXII, No. 2, pp. 47-73.

2005, Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications, „Przegląd Polonijny", no. 1, pp. 7-16.

2004, Stulecie amerykańskiej literatury o Polonii 1900-2000, „Krakowskie Studia Międzynarodowe," no. 1 (2), pp. 1-13.

2004, Migracje w Europie przedprzemysłowej: 1650-1750, „Przegląd Polonijny", no. 2, pp. 5-44.

2004, Europejskie migracje w Europie protoprzemysłowej, 1750-1820, „Przegląd Polonijny",  no. 4, pp. 35-56.

2003, Migracje w historii Europy – kilka uwag niekoniecznie nowych, „Przegląd Polonijny", no. 3, pp. 13-38.

2003, Marcin Kula i ludzkie historie, „Przegląd Polonijny", no. 3, pp. 5-12.

2003, Tomasz Siemiradzki – inteligent w polityce etnicznej, „Przegląd Polonijny",  no. 1, pp. 5-27.

2003, Wychodźcy, Emigrants or Poles? Fears and hopes about emigration in Poland 1870-1918-1939, "AEMI Journal" (Stavanger), Vol. 1, pp. 78-93.  

2003, Ferocious Enemies and Noble Heroes: Images of ‘Us' and ‘Them' in Polish-American Textbooks until 1930s), „Migracijske i etničke teme" (Zagreb), no. 4 (19), pp. 433-449.

» Editions

2012, The Polish Diaspora in America and the Wider World, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 172 pages, (co-editors: Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Janusz Pezda).

2012, Amerykomania, vol. 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1121 pages, co-editor: Włodzimierz Bernacki).


2011, Transformacje w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka, 177 pages, (co-editor: Aleksandra Giera).

2009,  Amerykomania, vol. 1,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,280 pages (co-editor: Włodzimierz Bernacki).

2005, Rodzina, prywatność, intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, Warszawa: DiG, 197 pages, (co-editors: Dobrochna Kałwa, Anna Żarnowska).

2005, Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia, Kraków: Historia Iagiellonica, 306 pages, (co-editor: Krzysztof Zamorski).

» Reviews

2012, M. Legocki, Z Trójwsi do Ameryki/From Trivillage to America, Cieszyn, 2011, /rev. [in:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 141-143.

2009, p. Blejwas, The Polish Singers Alliance of America, 1888-1998. Choral Patriotism, RochesterWoodbridge, Rochester University Press, 2005, /rev. [in:] „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", no. 1, pp. 99-101.

2008, M. L. Nemanic, One Day for Democracy. Independence Day and the Americanization of Iron Range Immigrants, Athens: Ohio University Press, 2007, /rev. [in:] „Journal of American History", No. 1, pp. 224-225.

2008, Z życia i działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej. Szkice, red. R. Sudziński i A, Sudoł, Toruń: Wydawnictwo Wers, 2006, /rev. [in:] „Przegląd Polonijny, 2008, no. 3-4, pp. 129-136.

2006, Irish and Polish Migration in Comparative Perspective, red. John Belchem and Klaus Tenfelde, with editorial assistance Brian McCook, Klartext Verlag, Essen, 2003, /rev. [in:]  „European History Quarterly", vol. 36, no. 4, pp. 602-603.
 
2006, Homelands: War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia 1918-1924, red. N. Baron, P. Garrell London: Anthem Press, 2004, / rev. [in:] „Slavonic and East European Review", no. 3, pp. 362-363.

2006, Joanna Wojdon, W imieniu sześciu milionów. Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1968, Toruń 2005, /rev. [in:] „Studia Historyczne", no. 1, pp. 100-102.

2005, J. Radzilowski, The Eagle and the Cross. A History of the Polish Roman Catholic Union of America, 1873-2000, Boulder, Co and New York: East European Monographs and Columbia University Press, 2003, /rev. [in:] „Journal of American Ethnic History", No.  2, pp. 119-120.

2005, M. Cegarra, O. Chovaux, R. Damiani, Gérard Dumont, J.-R.  Genty, J. Ponty, Tous gueules noires. Histoire de l'immigration dans le basin minier du Nord-Pas- de-Calais, Collection „Mémoires de Gaillette", no 8, Centre historique minier du Nord-Pas-de-Calais, 2004, /rev. [in:] „Przegląd Polonijny", no. 2, pp. 127-129.

2004, K. Majewski, Traitors and True Poles. Narrating a Polish-American Identity 1880-1939, Athens: Ohio University Press, 2003, /rev. [in:] „Journal of American History", vol. 91, no. 1, pp. 276.

 

» Translations

2003, R. Rumbaut, Dziedzictwo wojny: uchodźcy z Wietnamu, Laosu i Kambodży, [in:] „Przegląd Polonijny", no. 1, pp. 49-74.

» Entries

2011, The Polish American Encyclopedia, red. J.S. Pula, Jefferson-London: McFarland & Co. Inc.:

    Alliance of Poles in America, p. 11,
    Barzyński Jan, p. 27,
    Barzyński Wincenty Michał, pp. 27-28,
    Central Polish Committee in America, p. 58,
    Czołgosz Leon Franciszek, 70-71,
    Gebert Bolesław Konstanty, p. 146,
    Gronouski John, p. 159,
    Gwiazda Polarna, p. 164,
    Jutrzenka, pp. 214-215,
    Kikulski John, p. 226,
    Kolasiński Dominik, p. 231,
    Kolaszewski Antoni Franciszek, p. 231,
    Krzycki Leo, p. 251,
    Lattimer Massacre, pp. 265-266,
    Małłek Antoni, p. 292,
    Oral History Archives of Chicago Polonia, p. 335.
    Polish Mechanics Association of America, pp. 398-399,
    Polish Section, Socialist Party of the United States, p. 412,
    Re-emigration to Poland, pp. 439-440,
    Rokosz Stanisław, p. 453,
    Sembrich Marcella, p. 477,
    Siemiradzki Tomasz, p. 482,
    Smulski Jan Franciszek, pp. 488-489,
    Smulski Władysław Teodor, p. 489,
    Starzyński Teofil A., p. 500,
    Zand Helen, p. 560.

 

2005, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, vol. 4:

    Paryski Antoni A., p. 31,
    Pensylwania, ss. 47-48,
    Polsko Amerykańskie Towarzystwo Historyczne, pp. 158-9,
    Pomoc Polonii amerykańskiej dla Polski, pp. 172-173,
    Pułaski Kazimierz, pomniki w USA, pp. 212-213,
    Rokosz Stanisław, p. 267,
    Sawicki Józef, p. 343,
    Siemiradzki Tomasz, pp. 368-9,
    Smulski Jan Franciszek, pp. 41-11,
    Stany Zjednoczone: Displaced Persons, pp. 45-451,
    Stany Zjednoczone: konflikty polsko-murzyńskie, pp. 452-453,
    Stany Zjednoczone: programy radiowe, pp. 458-459,
    Stany Zjednoczone: socjaliści, pp. 459-460,
    Stany Zjednoczone: zmartwychwstańcy, pp. 451-2,
    Unia Polaków w Ameryce, p. 195,
    Walasiewicz Stanisława, p. 215,
    Związek Polaków w Ameryce, p. 455,
    Związek Podhalan w Ameryce, p. 453,
    Związek Polek w Ameryce, pp. 464-465,

 

2004, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, vol. 3:

    Król J., p. 57,
    Kruszka M., p. 62,
    Kruszka W., p. 62,
    Milwaukee, Wisc., pp. 313-314,
    Osada S ., pp. 484-485.


2004, Polski Słownik Biograficzny, t. 42, z. 2 (174), Warszawa:

    Teofil A.  Starzyński, pp. 494-497.

 

2003, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, vol. 2:

    Geryk T ., pp. 96-97,
    Haiman M., pp. 182-183,
    Kikulski J., p. 403,

» Other

2012, Introduction, [in:] The Polish Diaspora in America and the Wider World, (eds.) Adam Walaszek, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Janusz Pezda, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, p. 7.

2011, Kilka słów wstępu, [in:] Transformacje w Ameryce Łacińskiej, (eds.) Adam Walaszek, Aleksandra Giera, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 7-8.

2009, Untitled, [in:] Olavi Koivukangas Siirtolaisuusinstituutin johtaja 1974-2009, s. 381.

2005, Prof. dr hab. Mirosław Francić, „Studia Historyczne",  no. 1, pp. 127-129

2005, Profesor Mirosław Frančić, [in:] Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo, t. X, (eds.) J.E. Zamojski, Warszawa, pp. 500-501.

2005, Wstęp, [in:] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia,  (eds.) Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Kraków: Historia Iagiellonica, pp. 5-7, (co-author: Krzysztof Zamorski).

2005, Wstęp, [in:] Rodzina - prywatność - intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, (eds.) Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek, Anna Żarnowska, Warszawa: DiG, pp. 7-9, (współautorki: Dobrochna Kałwa, Anna Żarnowska).

» Conference papers

2013 October 2, Association of European Migration Institutions Annual Conference, Karstad, Sweden.

2013, April 3, „Portuguese and Polish Current Migrations: Building the Future… Embracing the Past", Lisbon, Portugal.

2013, March 4-6, Bilateral Cooperation Projects with Industrial Countries, Melbourne, Australia.

2012, November 8-9, „Echoes of Migrations: Memories of Representations of Migrants", Lisbon, Portugal.

2012, January 5-7, „American Historical Association Annual Conference", Chicago, USA.

2011, „Beyond the Borders, Behind the Men, The Invisibility of Female Migration University of the Basque Country", Vitoria-Gasteiz, Spain.

2011, December 1-2, „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo, transnarodowość", Instytut Historii PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2011, November 24-26, „Migration to and from Europe: Different odes of Inclusion and Exclusion towards Migrants in the Reveiving Societies during the 19th and 20th Century", Trier, Germany.

2011, „11th Internationale Konferenz Migration", Klagenfurt, Austria.

2010, May 13-14, „Migrationen", Uniwersity of Leipzig, Germany.

2010, „Tales of Transition", Antwerp, Belgium.

2010, December 6-7, „Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość",  Kraków, Poland.

2009, „Emigracja z Kępska i okolic do Australii w 1838 r.", Sulechów, Poland.

2009, „Powszechny Zjazd Historyków Polskich", Olsztyn, Poland.

2009, „Migration, Politics and Work, 9. Internationale Conference", Trier, Niemcy.

2008, II European Congress of World and Global History, Dresden, Germany