Professor Radosław Rybkowski

Holds Polish terminal degree (doctor habilitatus) in Social Science (degree granted by the Faculty of International and Political Studies in 2013; the first in Social Science in the history of the Faculty); holds Ph.D. in Literature  (the Jagiellonian University, 2000); graduated at the Institute of Polish Philology in 1995, specializing in Theatre Studies. Since january 2016 he has been the member of the Polish Accreditation Committee (Social and Legal Science).

Functions

Director of the Institute
Head of the Chair of American Culture

Media

Radio TOK FM

Interests:

-    Politics and culture interplay in the USA
-    Higher Education Policy (comparative perspective: North American versus Europe)
-    History of the American theatre (mainly musical)

Research

Twice a fellow of the Polish-American Fulbright Commission:

    2004 – Fulbright Institute for the Studies of the Civilization of the United States
    2009 – The emergence of US federal higher education policy (New York University)

Twice a fellow of the Canadian Ministry of Foreign Affairs and International Trade

    2010 – Canadian Higher Education Policy (York University)
    2012 – Canadian Political System: Balancing Federal-Provincial Powers (York University)

Contact:

email: radoslaw.rybkowski@uj.edu.pl

 

Publications

» Books

2012, Ziemią i pieniędzmi. Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1787-1890, 1787-1890, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 242. (With land and money. The beginnings of US federal higher education)

2011, Upadek stopni/Stopnie upadku. Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego, Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 223. (Decline of Degrees/Degrees of Decline. Issues in American Higher Education)

 

» Chapters in books

2014, Between Equity and Opportunity: The Decline of the Great Equalizer, [w:] The United States as Divided Nation. Past and Present, red. Marcin Grabowski, Kryštof Kozák, György Tóth, Frankfurt am Main, Peter Lang Edition, 2014, ss. 119-132

2014, 1776. Polityka w teatrze, [w:] Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 367-374. (1776. Politics in the theatre)

2012, Komu potrzebne są państwa upadłe?, [w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych,red. Robert Kłosowicz, Andrzej Mania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 13-23. (Who needs failed states?)

2012, Święta misja Ameryki. Wpływ purytańskich przekonań na życie polityczne Stanów Zjednoczonych, [w:] Amerykomania, tom 2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 761-768. (The Sacred mission of America. The Puritan roots of US politics)

2011, Problematyczna wolność uczelni. Prezydentura Ronalda Reagana a początki nowego myślenia o uczelni, [w:] Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, red. Piotr Musiewicz, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, ss. 75-87. (Academic freedom challenged. Ronald Reagan’s presidency and the beginning of new understanding of higher education institutions)

2011, Meaningless History: The Use of History in the American Musical, [w:] The American Uses of History. Essays on Public Memory,red. Tomasz Basiuk, Sylwia Kuźma-Markowska, Krystyna Mazur, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, ss. 53-61.

2011, Higher Education, greater opportunity. The role of higher education in securing economic growth (Japan, South Korea), [w:] Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems, red. Przemysław Skulski, Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, ss. 79-89.

2009, W cieniu Wielkiego Brata, [w:] Nowe kino kanadyjskie, red. Tom McSorley, Kraków: Korporacja Ha-Art, ss. 7-12. (In the shadow of Big brother)

2009, Technology for Theatre: How Inventions Changed 19th-century American Theatre, [w:] Tools of Their Tools: Communications Technologies and American Cultural Practice, red. Grzegorz Kość, Krzysztof Majer, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, ss. 285-293.

2009, Uczelnie wobec globalizacji, [w:] Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. Barbara Krauz-Mozer,  Piotr Borowiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 391-408. (Universities facing globalization)

2009, Education for Growth. The Case of the USA, [w:] Актуальные проблемы бизнесобразования: материалы VIII Междунар.науч.-практ.конф., 23-24 апр.2009 г.,Минск/Бел.гос.ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента технологий / редкол.: В.В.Апанасович (гл.ред.) – Минск: "Интегралполиграф",  ss. 248–251.

2007, GATS, Higher Education and U.S. Foreign Policy, [w:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice,red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 549-556.

2006, Uniwersytety jako element amerykańskiego modelu gospodarczego, [w:] Amerykański model rozwoju gospodarczego, red. W. Bieńkowski, M. J. Radło, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, ss. 62-68. (University as the part of US economy)

2006, Wykształceni Polacy w Unii Europejskiej, [w:] Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, red. Marek Nadolski, Witold Rybczyński, Pułtusk: Akademia Humanistyczna, ss. 67-74. (Educated Poles in the European Union)

2006, Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju Stanów Zjednoczonych, [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku,red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 283-289. (The Role of the higher education in the development of the USA)

2005, To Be of Not to Be: Women of the 19th Century American Theatre, [w:] United States and Europe. Conflict versus Collaboration, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  ss. 105-110.

2005, Globalizing University or How Canadian is Canadian Higher Education?, [w:] Place and Memory in Canada: Global Perspectives, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 447-454.

1999, Nagość i rytuał: „Pardise Now" Living Theatre, [w:] W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, red. Małgorzata Sugiera, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 83-96. (Nudity and riutals: Living Theatre’s „Paradise Now”)

1997, Broadwayowski teatr reżysera: „Tramwaj zwany pożądaniem" w inscenizacji Elii Kazana, [w:] Arcydzieła inscenizacji. Od Reinhardta do Wilsona, red. Krzysztof Pleśniarowicz, Małgorzata Sugiera, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss.  35-52. (Director’s theatre of Broadway: Elia Kazan’s „Streetcar Named Desire”)

 

» Articles

2014, University Experience as Community Building, “Humanities and Social Sciences Latvia”, vol. 22, issue 2 (Autumn-Winter 2014), ss. 4-132013, Prawo do edukacji. Przykład szkolnictwa wyższego Argentyny, Brazylii i Chile, „Horyzonty Wychowania", nr 12 (24), ss. 219-237. (The right to education. Examples of higher education in Argentina, Chile, and Brazil)

2013, Exploring the Future, „Horyzonty Polityki/Horizons of Politics", nr 4 (9), ss. 15-26.

2013, Europenization of European Universities. Between Two Currents of Changes „Horyzonty Polityki", nr 4 (8), ss. 111-123.

2012, Przekazywanie zrozumienia. Komunikowanie w szkolnictwie wyższym, „„Horyzonty Wychowania", nr 11 (21), ss. 115-128. (Transferring the understanding. Communication within higher education system)

2011, Dyskurs strachu? Jak się nie bać współczesnych mediów, „Horyzonty Wychowania", nr 10 (19), ss. 43-56. (The Discourse of fear? How not to be afraid of modern media)

2011, Chciwość.edu. Chciwość, uniwersytety i polityka – amerykańskie uczelnie w Zatoce Perskiej, „Horyzonty Polityki", nr 2 (2), ss. 223-239.

2010, Empty Promises, Empty Wallets, Pocket Full of Debts, „Politeja", vol. 13, ss. 251-265.

2009, Czy uczelnia daje do myślenia? Amerykańskie definiowanie ogólnego wykształcenia w college'ach, „Horyzonty Wychowania", nr 8, (16), ss. 41-59. (Does university promote critical thinking? The US definition of liberal education offered at colleges)

2009, The Autonomy of American Colleges, „Ad Americam", vol. 10, ss. 75-88.

2008, Wielkie wybieranie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3, ss. 9-13. (Great elections)

2006, Rola ogólnego wykształcenia wyższego w społeczeństwie wiedzy, „Nauka i szkolnictwo wyższe", nr 2/28, ss. 27-33. (The Role of general higher education in modern knowledge society)

2005, After Affirmative Action, „Ad Americam", vol. 6, ss. 31-35.

2003, NAFTA and National Identity, „Ad Americam", vol. 4, ss. 49-56.

2001, Entertainment or enterprise? (Law and American commercial theatre), „Ad Americam", vol. 2, ss. 94-99.

2000, Gentlemani rozmawiają o pieniądzach: Perspektywy nauczania zarządzania kulturą w USA, „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych",  ss. 13-20. (Gentlemen talk about money. Teaching arts management in the USA)

 

» Editions

2015, Eyes on America. II, Wydawnictwo AT, Kraków.

» Translations


2011, Miroslava Adamik Šimegová, Rozwiązywanie emocjonalnych problemów dzieci w szkole podstawowej, [w:] „Horyzonty Wychowania", nr 10 (19), ss. 167-187. (Solving emotional disorders of primary school children)

2010, Malcolm Macmillan, Lęk i afekt w psychoanalizie, [w:] „Horyzonty Wychowania", nr 9 (18), ss. 21-33. (Anxiety and Affet in Psychoanalysis)

 

» Reviews

2011, Antoni Verger, GATS and the Global Politics of Higher Education, New York: Routledge, 2009 / rec. [w:] „Horyzonty Polityki" nr 2, ss. 397-401.

2011, Klaus Dodds, Geopolitics: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2007 / rec. [w:] „Horyzonty Polityki" nr 2, ss. 433-434.

 

» Miscellanea

2010, Wspieranie lokalnego szkolnictwa wyższego po amerykańsku, [w:] III Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę", Kraków: Małopolski Urząd Pracy, ss. 13-15. (Supporting local higher education the American way)