Professor of UJ Paweł Laidler, PhD

Holds habilitation with honors in political science (Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University, 2012); PhD. in political science (Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University, 2003), M.A. in law (Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, 2000), Recipient of Sasakawa Young Leaders’ Fellowship Fund (SYLFF, 2001, Research visit at Catholic University of America, D.C.). Visiting Professor at JFK Institute for North America Studies, Freie Universitaet in Berlin (2015). Conducted research and lectured in the United States, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Japan and Australia. Recipient of the First Award for the Best Teaching at Jagiellonian University (2013). Eight-times recipient of JU Rector’s awards for outstanding teaching and scientific results. Vice Director for Educational Affairs of the Institute of American Studies and Polish Diaspora (2008-2016), currently Vice Dean for Educational Affairs of the Faculty of International and Political Studies (2016-2020).
 

Functions:


•    Vice Dean for Educational Affairs, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Krakow
•    Member of the Jagiellonian University Senate Commission for Educational Affairs
•    Member of the SYLFF Steering Committee at Jagiellonian University
•    Member of the Council for „Ars Docendi” Educational Development Fund of the Jagiellonian University
•    Member of the Council for Physical Education Studium at Jagiellonian University

Academic interests: 

•    U.S. constitutionalism
•    Comparative constitutional law
•    U.S. legal system
•    U.S. Supreme Court and judiciary
•    Conflict of law and politics
•    U.S. legal procedure
•    The jury system
•    U.S. foreign policy
•    International public law
•    National security policy
•    Human rights and civil rights
•    Public relations
•    Diplomatic protocol

Research Projects:

•    Co-leader of international research grant of Polish and German National Science Centers NCN and DFG, Trust and Transparency in an Age of Surveillance (cooperation with Prof. Lora Viola, 2018-2020 – edited book project
•    Impact of U.S. constitutionalism on developing countries
•    Collision of law and politics in U.S. governmental institutions
•    Freedom versus security and the national security policy
•    The position of jury in the common law system
•    Analysis of functioning of two major criminal justice models: crime control and due process

Contact:

e-mail: pawel.laidler@uj.edu.pl

Publications

 

» Books


2016, Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [The Price of Democracy: U.S. Federal Campaign Finance] (co-author: Maciej Turek), Ksiegarnia Akademicka, Krakow, 350 p.

2015, Basic Documents in U.S. Federal Campaign Finance Law (co-author: Maciej Turek), Jagiellonian University Press, Krakow, … p.

2011, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa do polityki, [U.S. Supreme Court: from Law to Politics], Jagiellonian University Press, Krakow, 370 p.

2009, Basic Cases in U.S. Constitutional Law. Rights and Liberties, Jagiellonian University Press, Krakow, 176 p.

2007, Konstytucja Stanów Zjednoczonych: Przewodnik, [U.S. Constitution: A Guide], Jagiellonian University Press, Krakow, 191 p.

2005, Basic Cases in U.S. Constitutional Law. Part One, Jagiellonian University Press, Krakow, 153 p.

2004, Urząd Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych. Konflikt kompetencji, [U.S. Attorney General: Conflict of Powers], Jagiellonian University Press, Krakow, 276 p.

» Chapters

2017, The Paradox of American Democracy: Money and Politics in State Judicial Elections in the U.S. [in:] Argent, Pouvoirs et Representations, red. E. Elmaleh, P. Guerlain, R. Ricaud, Presses Universitaires de Paris Ouest, Paris, pp.

2016, Problem reprezentacji społecznej w kanadyjskiej ławie przysięgłych do spraw karnych [The Problem of Social Representation in Canadian Criminal Jury] [in:] Pani Anna w Kanadzie: księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, eds. M. Gabryś, M. Paluszkiewicz-Misiaczek, Księgarnia Akademicka, Krakow, pp. 213-233.

2016, Prawo finansowania federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki z perspektywy debaty politycznej między demokratami a republikanami [Federal Campaign Finance Law from the Perspective of the Debate between Democrats and Republicans] [in:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, eds. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, Ł. Jakubiak, T. Wieciech, G. Kowalski, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 479-505.

2015, Współczesna pozycja konstytucyjna Najwyższego Sądu Federalnego Brazylii z perspektywy procesu ochrony praw obywatelskich [Constitutional Position of the Supreme Federal Court of Brazil from the Perspective of Civil Rights Issues], [in:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka. eds. K. Derwich, M. Kania, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 143-162.

2014, How the U.S. Supreme Court Reinforces Divisions in American Society [in:] The United States as a Divided Nation: Past and Present, red. M. Grabowski, K. Kozak, G. Toth, Peter Lang, Frankfurt, pp. 77-100.

2014, Amerykańska ława przysięgłych jako instytucja polityczna, [U.S. jury as a Political Institution] [in:] Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, eds. P. Laidler, J. Szymanek, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 125-144.

2014, Podstawowe założenia systemu prezydenckiego na przykładzie USA, [Basic Concepts of American Presidential System] [in:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, ed. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, pp. 212-244.

2014, Conservative Crime Control v. Liberal Due Process and Presidential Elections, [in:] 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, eds. P. Laidler, M. Turek, Jagiellonian University Press, Kraków, pp. 83-97.

2013, Proceduralna i materialna właściwość prawa: XIV poprawka i jej rola w rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu [Procedural and Substantive Due Process of Law: Fourteenth Amendment and Its Role in the Evolution of American Constitutionalism [in:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, ed. A. Zięba, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 411-430.

2013, It’s All About the Court(s): General Remarks on the American Idea of Judicial Impact on the Scope of Civil Rights [in:] Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflection on Human Rights Education, eds. K. Mazur, P. Musiewicz, B. Szlachta Księgarnia Akademicka, Krakow, pp. 195-208.

2013, Aktywizm polityczny trzeciej władzy: na przykładzie Sądu Najwyższego USA [Political Activism of the Third Branch: U.S. Supreme Court] [in:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, eds. Z. Kiełmiński, J. Szymanek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, pp. 324-350.

2012, The Economic Crisis in 2012 U.S. Presidential Elections: Challenges and Expectations, [in:] The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community, eds. P. Laidler, M. Grabowski, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 88-105.

2011, Security v. Freedom in the United States and European Union: Which Value Prevails in the 21st Century, [in:] Quo Vadis America? Conceptualizing Change in American Democracy, ed. B. Szklarski, Peter Lang, Frankfurt a.M., pp. 85-98.

2011, The Best Mean to an End: ‘Test' as the Main Element of the U.S. Supreme Court's Adjudication. A Historical Perspective, [in:] The American Uses of History. Essays on Public Memory, eds. T. Basiuk, S. Kuźma-Markowska, K. Mazur, Peter Lang, Frankfurt, pp. 307-320.

2011, Na styku prawa i polityki: proces mianowania sędziów Sądu Najwyższego USA od lat 80. XX wieku [At the Verge of Law and Politics: The Appointment Process of U.S. Supreme Court Justices] [in:] Czas Ameryki. American Era. Księga ku czci Profesora dra hab. Krzysztofa Michałka, ed. H. Parafianowicz, TransHumana, Białystok, pp. 353-370.

2011, Trzydzieści lat konserwatywnej rewolucji reaganowskiej: sukces czy porażka? Dziedzictwo polityczne Ronalda Reagana z perspektywy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości [30 Years of Conservative Revolution: Success or Failure? Ronald Reagan’s Political Legacy from the Perspective of the System of Justice] [in:] Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, red. P. Musiewicz, Ośrodek Myśli Politycznej, Krakow, 2011, pp. 115-144.

2011, Towards Equality and Justice: Challenges Faced by the LGBTI Groups in Their Fight for Rights and Freedoms in the United States Supreme Court, [in:] Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, ed. A. Schuster, Forum, Udine, pp. 109-126.

2010, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jako wzór dla funkcjonowania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [U.S. Supreme Court as an Ideal for European Court of Justice?] [in:] Unia Europejska w XX wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów, ed. R. Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun, pp. 222-237.

2009, Prawno-administracyjne zmiany w funkcjonowaniu Stanów Zjednoczonych po 11 września 2001 roku [Legal and Administrative Reforms in the United States after 9/11] [in:] Wizje dobrego państwa. Państwo w procesach przemian. Teoria i praktyka, red. A. Lisowska, A. W. Jabłoński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun, pp. 295-309.

2009, Interpretacja konstytucji przez Sąd Najwyższy USA jako główna przyczyna ewolucji zasady podziału władzy [Interpretation of the Constitution by the U.S. Supreme Court as the Main Reason of the Evolution of the Separation of Powers Doctrine] [in:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, ed. J. A. Daszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodz, pp. 319-335.

2009, Lack of Arguments or a Common Sense? Reasons of the U.S. Supreme Court's Preferences to International Community in the Process of Constitutional Interpretation. [in:] The United States and the World: From Imitation to Challenge, eds. A. Mania, Ł. Wordliczek, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 223-240.

2009, Trzecia władza czy pierwsza władza? Rozważania na temat konstytucyjnej pozycji władzy sądowniczej w Stanach Zjednoczonych [Third Branch or First Branch? Analysis of the Constitutional Position of the U.S. Supreme Court] [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, eds. W. Bernacki, A. Walaszek, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 133-174.

2008, System prawa amerykańskiego – zagadnienia ogólne [U.S. Legal System: General Remarks] [in:] Ameryka. Społeczeństwo. Kultura. Polityka. Tom 3: Polityka i stosunki międzynarodowe, ed. T. Płudowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun, pp. 109-140.

2008, Ameryka po 11 września 2001 roku [America after 9/11] [in:] Spotkania polsko-amerykańskie, eds. J. Marszałek-Kawa, S. Wojciechowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun, pp. 72-80.

2007, Different Aspects of Freedom of the Press in the United States Supreme Court's Decisions, [in:] The Media and International Communication, eds. B. Lewandowska-
Tomaszczyk, T. Płudowski, D. Valencia Tanno, Peter Lang, Frankfurt, pp. 215-226.

2007, The International Aspect of the Brown Case and the National Aspect of Communism: Foreign Policy and the U.S. Supreme Court during the First Years of the Cold War, [in:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, and Practice, eds. A. Mania, P. Laidler, Ł. Wordliczek, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 389-400.

2006, Bush v. Gore: Zwycięstwo zasady demokracji czy zasady supremacji? [Bush v. Gore: Democracy or Supremacy? [in:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, eds. A. Mania, P. Laidler, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 167-178.

2006, Polacy a prawo imigracyjne Unii Europejskiej [Poles and EU Immigration Law] [in:] Polska i Polonia w Unii Europejskiej, eds.. M. Nadolski, W. Rybczyński, Akademia Humanistyczna, Pułtusk, pp. 37-52.

2006, Wybrane aspekty orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych dotyczącego rdzennej ludności Ameryki Północnej [U.S. Supreme Court on Native American Issues] [in:] Rdzenna ludność Ameryki Północnej. Tradycyjne życie i rezerwatowa rzeczywistość, eds. M. Górka, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Krakow, pp. 67-78.

2005, Wolność, własność, władza: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna Marshalla, [Freedom, Property, and Power: the Marshall’s Court] [in:] Państwo i społeczeństwo, red. M. Nowak, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków, pp. 9-20.

2005, The Distinctive Character of the Quebec Legal System, [in:] Place and Memory in Canada: Global Perspectives, eds.. M. Paluszkiewicz-Misiaczek, A. Reczyńska, A. Śpiewak, Polska Akademia Umiejętności, Krakow, pp. 277-288.

2005, The Significant Role of the Supreme Court in the United States and Canada. A Comparative Study, [in:]  Theory and Practice in English Studies 4. Proceedings from the Eighth Conference of British, American, and Canadian Studies, ed. J. Chovanec, Masaryk University, Brno, pp. 209-216.

2005, Real Check v. Real Balance: Judicial Review in the U.S. Governmental System, [w:] United States v. Europe: Conflict v. Collaboration, eds. A. Mania, Paweł Laidler, K. Spiechlanin, Ł. Wordliczek, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 37-46.

2004, Sąd Najwyższy za czasów Ronalda Reagana – początek ‘wojny o kulturę' [Ronald Reagan’s Supreme Court: Culture Wars] [in:] Ronald Reagan a wyzwania epoki, eds. A. Bryk, A. Kapiszewski, Krakowska Szkoła Wyższa, Krakow, pp. 395-402.

2004, Proces upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości na przykładzie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, [Political Justice and the U.S. Supreme Court] [in:] Polska i społeczeństwo w XXI wieku, Krakowska Szkoła Wyższa, Krakow, pp. 133-148.

» Articles

 

2017, Does the U.S. Campaign Campaign System Favor Republicans? „Political Preferences”, 14/2017, pp. 117-137.

2016, Prawno-polityczny spór wokół wyboru sędziego Sądu Najwyższego USA po śmierci Antonina Scalii, [Legal and Political Dispute over the U.S. Supreme Court Nomination after Antonin Scalia’s Death], „Przeglad Sejmowy”, t. 24, no 3 (134), pp. 21-44.

2016, „Good law” versus „Bad law”: Civil Disobedience during the Desegregation Process in the United States of America, „Politeja”, no 6 (45), pp. 27-42.

2015, Republikanie i Demokraci wobec procesu judykalizacji amerykańskiej polityki: analiza z perspektywy problemu legalizacji małżeństw osób tej samej płci, [Republicans and Democrats on the Process of Judicalization of American Politics: Same-Sex Marriage Case Study], „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, no 15, pp. 98-126.

2014, Some Myths about the Jury System from the Perspective of American Cinematography, „Ad Americam", vol. 15, pp. 141-156.

2014, Problematyka reprezentacji w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicitor General, [Representation and Accountability in Solicitor General’s Office], „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr XVII, pp.

2013, When Politics and Law Collide: Ranking American Presidents from the Perspective of their Policy Towards the U.S. Supreme Court, "Ad Americam", vol. 14, pp. 81-98.

2013, Ewolucja statusu prawnego imigrantów na podstawie analizy wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki, [The Evolution of Legal Status of Migrants from the Perspective of U.S. Supreme Court’s Adjudication] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", no 1, pp. 77-100.

2013, Separate, Equal, or Separate-But-Equal. The Changing Image of Race in the U.S. Supreme Court, „Politeja", no 23, pp. 249-273.

2010, Friends of the Court or Friends of their Own Interests? Amicus Curiae as a Lobbying Tool in the U.S. Supreme Court Decision-Making Process, „Ad Americam", vol. 11, pp. 63-78.

2009, Does the Original Intent Count? The Past and the Present in the U.S. Supreme Court's Decision-Making Process, „Politeja", no 10, pp. 323-342.

2008, Na czym polega fenomen Baracka Obamy?, [Barack Obama’s Phenomenon], „Zeszyty Naukowe KSW" no 3, pp. 87-100.

2007, I Poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych w interpretacji Sądu Najwyższego USA, [The Interpretation of the First Amendment by the U.S. Supreme Court], „Zeszyty Naukowe WSH", no 1, pp. 103-118.

2007, Independent Counsel: Instytucja oskarżyciela specjalnego w systemie polityczno-prawnym Stanów Zjednoczonych, [Independent Counsel: Special Prosecutor in U.S. Legal and Political System], „Studia Polityczne", vol. 20, pp. 159-180.

2007, The U.S. Supreme Court and the Cold War: Fear v. Security. The Times of Vinson Court and Warren Court, „Polish Political Science Yearbook", pp. 158-173.

2005, From No Protection to High Protection – Supreme Court on the Commercial Speech 1942-1976, „Ad Americam", vol. 6, pp. 15-24.

2005, Judicial review jako element amerykańskiego systemu kontroli i równowagi, [Judicial Review as an Element of American Checks-and-balances System], „Politeja", nr 3, pp. 40-61.

2005, John Marshall – ojciec amerykańskiego konstytucjonalizmu, [John Marshall: Father of U.S. Constitutionalism], „Wrocławskie Studia Politologiczne", no 6, pp. 25-30.

2004, The Attorney General of the United States. The History of the Office from the Very Beginning to 1870, „Ad Americam", vol. 5, pp. 71-80.

2004, Controversy over the USA PATRIOT Act, „The Polish Quarterly of International Affairs", vol. 13, No. 3, pp. 52-64, (co-author: Andrzej Mania).

» Editions

2014, Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 390, (współredaktor: Jarosław Szymanek).

2014, 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 440, (współredaktor: Maciej Turek).

2012, The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, (współredaktor: Marcin Grabowski).

2007, U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, and Practice, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 565, (współredaktorzy: Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek).

2006, Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 318, (współredaktor: Andrzej Mania).

2005, United States v. Europe: Conflict v. Collaboration, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 157 (współredaktorzy: Andrzej Mania, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek).

» Translations editions

2009, Rhodri Jeffreys-Jones, F.B.I.: Historia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 464 [The F.B.I.: A History, Yale University Press, 2008].

» Reviews

2009, Grzegorz Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do roku 1930, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006 / rec. [w:] „Politeja", nr 11.

2009, Tim Weiner, Dziedzictwo popiołów: Historia C.I.A., Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis, 2009 / rec. [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3.

» Publications Reviews

2013, Dariusz Stolicki, Executive Review. Kontrola konstytucyjności prawa przez władzę wykonawczą w Stanach Zjednoczonych, [Executive Review: Checking Constitutionality of Law by the Executive in the U.S.] KonTekst, Kraków.

2013, Paulina Napierała, Agnieszka Małek (eds.), Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, [United States of America Yesterday and Today: Chosen Social and Political Issues] Księgarnia Akademicka, Kraków.

2013, Marta Kijewska-Trembecka (ed.), Kanada na przełomie XX i XXI wieku, [Canada at the Verge of 20th and 21st Centuries] Księgarnia Akademicka, Kraków.

2014, Paweł Frankowski, Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, [Policies of American States in the Context of U.S. Foriegn Policy] Wydawnictwo UMCS, Lublin.

2014, Maciej Turek, Urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, [The Vice President of the United States] Jagiellonian University Press, Krakow.

2014, Konrad Oświecimski, Lobby etniczne a polityka zagraniczna U.S.A. – wybrane przykłady, [Ethnic Lobby and U.S. Foreign Policy] Wydawnictwo Ignatianum, Krakow.

2014, Dawid Przywalny, Mit Batmana jako obraz współczesnej Ameryki. Analiza filmowych adaptacji komiksu Batman (1989-2012), [Batman’s Myth as a Picture of Contemporary America] Wydawnictwo BookOne, Krakow.

2016, Magdalena Modrzejewska, Josiah Warren – the First American Anarchist. The Remarkable American, Ksiągarnia Akademicka, Krakow.

2016, Paulina Napierała, Rafał Kuś (eds.), Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych Ameryki, [Faces of America: Drawings on U.S. Society, Culture, and Politics] Księgarnia Akademicka, Krakow.

2016, Anna Bartnik, Agnieszka Małek, (eds.) Visegrad Studies on AMericas: Past and Present, Księgarnia Akademicka, Krakow.

2016, Marcin Gabryś, Przewodnik po konstytucji Kanady. Część pierwsza: Akt Konstytucyjny z 1867 roku [A Guide to Canadian Constitution. Part One: British North America Act of 1867] Księgarnia Akademicka, Krakow.

2017, Marcin Gabryś, Przewodnik po konstytucji Kanady. Część druga: Akt Konstytucyjny z 1982 roku, [A Guide to Canadian Constitution. Part Two: Cnstitutional Act of 1982] Księgarnia Akademicka, Krakow.

» Article reviews for scientific journals


Ad Americam

Politeja

Political Preferences

Przeglad Sejmowy

Przeglad Europejski

Public Administration Yearbook

Studia Humanistyczne AGH

Wroclawskie Studia Politologiczne

» Conference papers

2017, Nov. 9-10, Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, [Think Globally, Act Regionally: Regional Studies and International Relations] 7th PTSM Convention, Jagiellonian University in Krakow.

2017, Oct. 26-27, Dylematy demokracji, [Dilemmas of Democracy] SWPS University and University of Silesia, Wisla.

2017, Oct. 13 Rozprawy z prawem. Sądownictwo gospodarcze XXI wieku – oczekiwania, problemy i nadzieje, [Trials on Law: Economic Judiciary in 21st Century – Expectations, Challenges, and Hopes] Circuit Court in Nowy Sacz, Nowy Sącz.

2017, Sep. 26, Konstytucja USA: teoria i praktyka, [U.S. Constitution: Theory and Practice] Legal Students’ Academic Circles of the Uniwersytet Adama Mickiewicza in Poznan.

2017, Sep. 21-22, Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, [Between Knowledge and Power: Safety in Cyber Era] 2nd Jagiellonian Security Conference, Jagiellonian University in Krakow.

2017, May 17, Development Policy in the World in the 21st Century. 25th Anniversary of SYLFF Program at the Jagiellonian University in Krakow.

2017, May 11, Amerykanskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty, [U.S. Presidential Elections in the Post-Truth Era: Actors, Strategies, Contexts] Warsaw School of Economics.

2017, May 5-6, Trump’s America, Clinton Institute for American Studies, University College Dublin, Ireland.

2017, Mar. 13-14, Rozważania o systemach wyborczych: typy, funkcje i konsekwencje systemów wyborczych, [Disputes on Electoral Systems: Types, Functions, and Consequences], University of Wroclaw.

2017, Mar. 9-10, Między teorią i praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych, [Between Theory and Practice of Political and Party Systems], 3rd Conference, University of Gdansk

2017, Jan. 27, Donald Trump: Ameryka, Europa, Rosja, [Donald Trump: America, Europe, and Russia], Center for Political Thought, Krakow.

2016, Mar. 10-11, Między teorią i praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych, [Between Theory and Practice of Political and Party Systems], 2nd Conference, University of Gdansk

2015, Jun. 25-27, 5th Annual General Conference of the European Political Science Association, University of Vienna.

2015, Jun. 18-20, Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World, ISA-CISS Annual Conference, Jagiellonian University in Krakow.

2015, Mar. 13 Między teorią i praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych, [Between Theory and Practice of Political and Party Systems], 1st Conference, University of Gdansk.

2014, Nov. 21-22 Money, Power and Representation. Nanterre University, Paris.

2014, Mar. 26-29 International Studies Association Annual Convention, Toronto, Canada.

2013, Jul. 8-11 lipca, 2nd Crime, Justice, and Social Democracy: An International Conference, University of Queensland, Brisbane, Australia.

2013, Jun. 24, Rage, Rebellion, Revolution: Different Faces of Social Protest in Literature and Culture, Social Academy of Sciences, Warsaw.

2013, Jun. 6-7, Law and Popular Culture: International Perspectives, Tilburg University, Netherlands.

2013, Apr. 18-21 British Association for American Studies (BAAS) Annual Conference, University of Exeter, Great Britain.

2013, Mar. 15-16, 3rd Latinamerican Krakow Conference Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka [Human Rights in Latin America. Theory and Practice]  Jagiellonian University in Krakow.

2012, Dec. 6-10 Human Rights Education: Promoting Changes in Times of Transition and Crisis, Jagiellonian University in Krakow.

2012, Oct. 26-27 2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations, Jagiellonian University in Krakow.

2012, May 24-25 Konstytucjonalizm w krajach anglosaskich [Constitutionalism in Anglosaxon States] Jagiellonian University in Krakow.

2012, Feb. 23 Ranking American Presidents, Northumbria University, Newcastle, Great Britain.

2011, May 2-13, Equality and Justice: LGBTI Rights in the 21st Century, Equal-Jus.Eu Project, Universita degli Studi di Firenze, Italy.

2011, Feb. 4, Krucjata wolności Ronalda Reagana [Ronald Reagan’s Crusade for Freedom], Jagiellonian University in Krakow.

2010, Oct. 20-22, American Diversity: Identities, Narratives, Politics, Polish Association for American Studies (PAAS) Annual Conference, Lodz University.

2010, Mar. 26-29, Forever Young? The Changing Images of America, European Association for American Studies (EAAS) Annual Conference, University College Dublin, Ireland.

2010, Feb. 4-6, Cultures of Transatlanticism: The Impact of Lawmakers and Judges, Heidelberg Ceneter for American Studies, Heidelberg, Germany.

2009, May 29-30, The United States and the World: From Imitation to Challenge, Jagiellonian University in Krakow.

2009, May 22-23, Pytania wielokulturowości [Questions of Multiculturalism], Jagiellonian University in Krakow.

2009, May 7-10 maja, Race, Religion, Representation, Lodz University.

2008, Oct. 22-24, The Past in the Present: American Uses of History, Polish Association for American Studies (PAAS) Annual Conference, University of Warsaw.

2008, APr. 18-19, Amerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Dekonstrukcja, [American Myth in Polish Culture: Construction, Reconstruction, Deconstruction] Jagiellonian University in Krakow.

2008, Unia Europejska po rozszerzeniu 2007 [EU after 2007 Enlargement], Adam Mickiewicz University in Poznan – Collegium Polonicum, Slubice.

2007, Dec. 8-9, Quo Vadis America?, Collegium Civitas, Warsaw.

2007, Oct. 19-20, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia [U.S. Constitution 220 Years Later], Lodz University.

2007, Demokracja w Polsce, Europie i na świecie w XXI wieku. Zagrożenia, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju [Democracy in Poland, Europe and in the World i 21st Century. Dangers, Conditions, Perspectives], Adam Mickiewicz University in Poznan.

2007, Jul. 21-22, Transnational American Studies Symposium, Clinton Institute for American Studies, University College Dublin, Ireland.

2007, Jun. 24-28, 2007 SYLFF Africa/Europe Regional Forum, Ruhr Universitaet Bochum, Germany.

2007, May 25-27, U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, and Practice, Jagiellonian University in Krakow.

2006, Nov. 9-11, U.S. National Identity in the 21st Century, Rothermere American Institute, University of Oxford, Oxford, Great Britain.

2006, Sep. 21-22, Wizja dobrego państwa [Vision of a Good State], PTNP National Conference, University of Wroclaw.

2006, May 29, Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej [Polonia and Poles in EU Countries] , WSH in Pułtusk.

2006, Apr. 21, Rdzenna ludność Ameryki Północnej. Tradycyjne życie i rezerwatowa rzeczywistość [Native Americans. Traditional Life and Sanctuary Reality], Jagiellonian University in Krakow.

2005, Dec. 9-11, Amerykańska demokracja w XXI wieku [American Democracy in the 21st Century], Jagiellonian University in Krakow.

2005, Jun. 3-5, The Media and International Communication. Lodz University.

2005, May 15-17, Wolność, własność, władza. Dylematy doktryny i praktyki [Freedom, Property, Power. Dilemmas of Doctrine and Practice] Krakow Frycz-Modrzewski Academy.

2005, Feb. 2-5, Theory and Practice in English Studies 4. Proceedings from the Eighth Conference of British, American, and Canadian Studies. Eighth Conference of English, American and Canadian Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic.

2004, Dec. 4, Ronald Reagan a doświadczenie wolności [Ronald Reagan and Experience of Freedom],Krakow Frycz-Modrzewski Academy.

2004, Nov. 20-21, United States v. Europe: Conflict v. Collaboration, Jagiellonian University in Krakow.

2004, May 30- Jun 1 Polska i społeczeństwo w XXI wieku [Poland and Society in the 21st Century]. Krakow Frycz-Modrzewski Academy.

2004, Apr. 30 – May 3, Place and Memory in Canada: Global Perspectives, Third Congress of Polish Association for Canadian Studies and Third International Conference of Central European Canadianists, Jagiellonian University in Krakow.